COVID -19 - karanténa a izolace

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádná opatření (https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-25-9-2020-do-odvolani/), která stanovují podmínky, kdy je občan České republiky povinen telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře a za jakých okolností mu bude nařízena izolace nebo karanténa. Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálních omezení naleznete i na https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/.

Základní rozdíly mezi karanténou a izolací:

1. Izolace:

Izolace je opatření, které slouží k oddělení nemocných či asymptomatických osob s laboratorně prokázanou infekcí od osob zdravých. Cílem je zabránit dalšímu šíření infekce.

Izolaci nařizuje a ukončuje ošetřující (praktický) lékař či epidemiolog na základě prvního pozitivního testu PCR, kontrolní testy se k 24.9.2020 mimo  lůžkovou péči neindikují. Izolace může probíhat buď v domácím prostředí (u méně závažné infekce), či na infekčním oddělení v nemocnici (závažné infekce).

2. Karanténa:

Oproti tomu karanténa je oddělení osob podezřelých z nákazy od ostatních osob. Osoby podezřelé z nákazy jsou lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou či se vyskytovali v rizikové oblasti, avšak v daný moment nemají příznaky onemocnění. Jelikož však mohou být nakažení, musí se vyhýbat  kontaktu s ostatními osobami, aby je případně také nenakazili. Karanténu nařizuje a ukončuje ošetřující (praktický) lékař či epidemiolog a je třeba ji dodržovat po dobu maximální délky inkubační doby, tedy doby, kdy lze očekávat klinický projev onemocnění (u COVID-19 je to k 24. 9. 2020 10 dní).
 

COVID - 19 - domácí karanténa a izolace

V rámci domácí karantény či izolace by měla osoba dodržovat následující pravidla, a to i přesto, že se cítí zcela zdráva a nevykazuje žádné příznaky onemocnění.

          Pravidla domácí karantény

 • přerušení veškerého společenského života, sdržovat se pouze doma,
 • separovat osobu v karanténě od ostatních členů domácnosti, např. oddělený samostatný pokoj,
 • omezit co nejvíce kontakt s lidmi a chození mimo pokoj,
 • při kontaktu s ostatními členy domácnosti užívat roušku, snažit se o co největší izolaci,
 • používat koupelnu a WC odděleně a po použití vždy vydesinfikovat,
 • o nákup potravin požádejte rodinu nebo si je objednejte prostřednictvím internetové rozvážkové služby - plaťte dopředu a požádejte kurýra  o ponechání nákupu před dveřmi
 • pokud vlastníme domácího mazlíčka a není nikdo, kdo by vám pomohl s  venčením, můžete ven pouze na nezbytně nutnou dobu za podmínky maximálního vyhýbaní se kontaktu s lidmi
 • v karanténě vás může kontrolovat hygiena či zaměstnavatel
 • pravidelně sledujte svůj zdravotní stav (příznaky koronaviru: kašel, dušnost, teplota nad 37,3°C, zvracení, průjem, vyrážka, kopřivka, změny chuti, čichu) - či v případě nového zhoršení stavu, kontaktujte  praktického lékaře či hygienickou stanici dle místa svého bydliště
 • I po skončení karantény musíte dodržovat pravidla hygieny a sledovat svůj zdravotní stav.
 • Potřebujete-li lékaře navštívit, domluvte se předem telefonicky či mailem.
 • Ve stavu nouze (např. při zhoršení potíží s dýcháním) kontaktujte záchrannou službu. Informujte operátora záchranné služby, že jste v karanténě s podezřením   na COVID-19.
 • Pokud nezbytně potřebujete, aby vás doma někdo navštívil ze zdravotních či pečovatelských důvodů, informujte ho o karanténě, aby měl šanci se těmto okolnostem přizpůsobit.
   

 COVID - 19 - Porušení karantény, izolace

Pro vaši informaci, při porušení mimořádného nařízení podle § 69 zákona  o ochraně veřejného zdraví, kterým je povinná karanténa vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví, vám hrozí (podle § 80 zákona o ochraně veřejného zdraví) trestní postih či pokuta až 3 miliony korun. Její porušení může být  postihováno i zpětně. Na dodržování karantény dohlíží hygienické stanice ve spolupráci s Policií ČR.
 

COVID -19 - Rizikový kontakt

O rizikový kontakt se jedná v případě, že:

 • proběhl kontakt s osobou žijící ve stejné domácnosti, která byla nakažená,
 • proběhl fyzický kontakt - například potřesení rukou – s nakaženou osobou nebo přímý kontakt s jejími infekčními sekrety,
 • proběhl osobní kontakt s nakaženou osobou během pobytu v uzavřeném prostředí - místnosti, vozidle, čekárně - na vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15 minut,
 • proběhl osobní kontakt se zdravotnickým nebo sociálním pracovníkem poskytující péči nakaženému pacientovi bez doporučených ochranných pomůcek.
   

COVID -19 - Testování

 • Na odběrové místo se můžete objednat jako samoplátci nebo v indikovaných případech po předchozím vystavení žádanky ošetřujícím lékařem. Žádanka se vystavuje elektronicky „na dálku“, tzn. do ordinace nechodíte. Na odběrové místo se dostavíte „jen“ s průkazem pojišťovny.

 •  Odběrová místa  pro vyšetření COVID-19 metodou RT-PCR - odkaz viz webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Informace o testování najdete  ZDE.
   

COVID -19 - Zaměstnání

 • Informace z oblasti zaměstnání v době karantény najdete ZDE.
 • pracovní neschopnost vystavujeme elektronicky „na dálku“, do ordinace v případě podezření či při potvrzeném COVID- 19 nechodíte.


Ke stažení

Covid karanténa - izolace 2020.doc